• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • EMT
Aantal bezoekers
74537
VandaagVandaag15
GisterenGisteren50
Deze weekDeze week112
Deze maandDeze maand1023
TotaalTotaal74537
Login formulier2017 CLUBNIEUWS

WINTERVERLOF 2018

De Heikneuters gaan van zondag 18 februari tot  25 februari 2018   op winterverlof. Wij verblijven in hotel Alpenblick in Bach, Oostenrijk.

Volledig bezet.

 

ZOMERVERLOF 2017

Van 20 tot 27 augustus 2017 gaan wij weer naar Oostenrijk. Wij verblijven in  het voor ons gekend hotel Alpenblick in het Lechtal.

 Volledig bezet

CLUBWANDELINGEN 2017

1- Woensdag 10 mei 2017 Kneippwandeling

Samenkomst voetbalkantine Bokrijk Sport om 19 uur

2- Woensdag 07 juni 2017 Zwartberg

samenkomst om 19 uur Voetbalkantine "Ons Heem" Kerk Zwartberg

3- Woensdag 12 juli  2017  Stiemertocht

Samenkomst om 19 uur C-Mine Winterslag.

4- Woensdag 09 augustus 2017 Torpark Waterschei

Samenkomst om 19 uur mijnmuseum koolmijn Waterschei

5- Woensdag 13 september Haagdoornheid

Samenkomst om 19 uur , plaats zal bekend gemaakt wiorde

WET OP DE VRIJWILLIGER

Als gevolg van de wet van 19 juli 2006, verschenen in het staatsblad op 11 augustus 2006, en de bepalingen van betreffende aansprakelijkheid vanaf 1 januari 2007 van kracht zijnde is de vereniging verplicht zijn helpers te informeren over de organisatie, doelstellingen en verzekering aangaande.

Hieronder de informatie van onze vereniging wsv de Heikneuters vzw Genk.

1. Juridisch advies.

a. Onze vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk met als ondernemingsnummer 478.660.851 RPR Tongeren.

b. De statuten van onze vereniging zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2002 onder het nummer N021852.

c. De zetel van de vereniging is gevestigd: Mispadstraat 45,3600 Genk.

2. Doelstelling van de vereniging.

a. Zelf organiseren van wandeltochten.

b. De actieve deelname aan georganiseerde wandelingen.

c. Alle middelen aan te wenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

3. Aansprakelijkheid.

a. De vereniging wsv Heikneuters is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt zou hebben bij het verrichten van het vrijwilligerswerk in de vereniging Heikneuters.

b. In geval de vrijwilliger de vereniging of derde schade berokkent, is hij enkel aanspakelijk voor bedrog en zware schuld.

4. Wederzijdse rechten en plichten.

a. De vrijwilliger heeft recht op de informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden.

b. De informatie over de contactpersoon of personen.

c. De vrijwilliger verbindt er zich toe om de vereniging geen schade te berokkenen of in diskrediet te brengen.

d. De vrijwilliger heeft de plicht zijn werk naar behoren uit te voeren.

e. De organisatie heeft het recht op een correcte houding van de vrijwilliger m.b.t van het naleven van de gemaakte afspraken.

5. Verzekering.

a. Onze vereniging is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen onder het nummer 2006

b. Wandelsport Vlaanderen heeft een verzekeringscontract ter dekking van de burgelijke aansprakelijkheid van al onze vrijwilliger bij elke organisatie van onze vereniging afgesloten.

c. Deze polis is door Wandelsport Vlaanderen afgesloten bij de verzekering Arena NV met polisnummer 1.120.865

6. Onkostenvergoeding.

De vrijwilligers in onze vereniging doen het vrijwilligerswerk op volledige vrijwillige basis en kosteloos en zonder onkostenvergoeding.

7. Geheimhoudingsplicht.

Alle vrijwilligers zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het strafwetboek.

8. De vrijwilliger waarschuwt de verantwoordelijke personeel als hij/zij niet aanwezig kan zijn op de afgesproken activiteiten en tijdstippen.

9. De vrijwilliger verbindt zich er toe persoonlijk volgende instanties op de hoogte te brengen en zo nodig toestemming vraagt voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

  - de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen

  - het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid

  - het OCMW in geval de vrijwilliger een tussenkomst heeft

  - dit is een niet limitatieve opsomming.

De vrijwilliger zal het bewijs van toestemming overhandigen aan de verantwoordelijke of gemandateerde van onze organisatie.

10. De organisatie verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige uitrusting ter beschikking te stellen voor het goed kunnen uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten.

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatie:

Jef Blokken

Voorzitter

Verantwoordelijke voor informatie voor rechten en plichten van de organisatie en vrijwilliger:

Arnoulda Ketelslegers, verantwoordelijke vrijwilligers.

Verantwoordelijk die moet verwittigd bij een ongeval:

Jef Blokken, Renier Theunissen

Contactpersoon in conflictgevallen:

Jef Blokken.

 
  • Sponsors
  • Sponsors
  • Sponsors
  • Sponsors