• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • EMT
Aantal bezoekers
102523
VandaagVandaag105
GisterenGisteren554
Deze weekDeze week105
Deze maandDeze maand1688
TotaalTotaal102523
Login formulier2018 CLUBNIEUWS

WINTERVERLOF 2018

De Heikneuters gaan van zondag 18 februari tot  25 februari 2018   op winterverlof. Wij verblijven in hotel Alpenblick in Bach, Oostenrijk.

Volledig bezet.

 

ZOMERVERLOF 2018

Wij gaan dit jaar naar Mettendorf in het gebied Zuid-Eifel, Duitsland.

Van 6 augustus tot 9 augustus 2018 verblijven wij in Hotel Kickert.

CLUBWANDELINGEN 2018

1- Woensdag 16 mei Kattevenia

samenkomst parking Kattevenia om 19 uur

2- Woensdag 20 juni BokrijkSport

samenkomst om 19 uur Voetbalkantine Bokrijk Sport Kneipstraat

3- Woensdag 18 juli  Torpark Waterschei

Samenkomst om 19 uur mijnmuseum koolmijn Waterschei

4- Woensdag 22 augustus De Schom 

samenkomst om 19 uur cafe De Schom Termien

5- DINSDAG 18 september De Kring

samenkomst om 19 uur in de Kring, Onderwijslaan Genk

WET OP DE VRIJWILLIGER

Als gevolg van de wet van 19 juli 2006, verschenen in het staatsblad op 11 augustus 2006, en de bepalingen van betreffende aansprakelijkheid vanaf 1 januari 2007 van kracht zijnde is de vereniging verplicht zijn helpers te informeren over de organisatie, doelstellingen en verzekering aangaande.

Hieronder de informatie van onze vereniging wsv de Heikneuters vzw Genk.

1. Juridisch advies.

a. Onze vereniging is een vereniging zonder winstoogmerk met als ondernemingsnummer 478.660.851 RPR Tongeren.

b. De statuten van onze vereniging zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad op 31 oktober 2002 onder het nummer N021852.

c. De zetel van de vereniging is gevestigd: Mispadstraat 45,3600 Genk.

2. Doelstelling van de vereniging.

a. Zelf organiseren van wandeltochten.

b. De actieve deelname aan georganiseerde wandelingen.

c. Alle middelen aan te wenden die tot de verwezenlijking van dit doel rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen.

3. Aansprakelijkheid.

a. De vereniging wsv Heikneuters is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt zou hebben bij het verrichten van het vrijwilligerswerk in de vereniging Heikneuters.

b. In geval de vrijwilliger de vereniging of derde schade berokkent, is hij enkel aanspakelijk voor bedrog en zware schuld.

4. Wederzijdse rechten en plichten.

a. De vrijwilliger heeft recht op de informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden.

b. De informatie over de contactpersoon of personen.

c. De vrijwilliger verbindt er zich toe om de vereniging geen schade te berokkenen of in diskrediet te brengen.

d. De vrijwilliger heeft de plicht zijn werk naar behoren uit te voeren.

e. De organisatie heeft het recht op een correcte houding van de vrijwilliger m.b.t van het naleven van de gemaakte afspraken.

5. Verzekering.

a. Onze vereniging is aangesloten bij Wandelsport Vlaanderen onder het nummer 2006

b. Wandelsport Vlaanderen heeft een verzekeringscontract ter dekking van de burgelijke aansprakelijkheid van al onze vrijwilliger bij elke organisatie van onze vereniging afgesloten.

c. Deze polis is door Wandelsport Vlaanderen afgesloten bij de verzekering Arena NV met polisnummer 1.120.865

6. Onkostenvergoeding.

De vrijwilligers in onze vereniging doen het vrijwilligerswerk op volledige vrijwillige basis en kosteloos en zonder onkostenvergoeding.

7. Geheimhoudingsplicht.

Alle vrijwilligers zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht volgens art. 458 van het strafwetboek.

8. De vrijwilliger waarschuwt de verantwoordelijke personeel als hij/zij niet aanwezig kan zijn op de afgesproken activiteiten en tijdstippen.

9. De vrijwilliger verbindt zich er toe persoonlijk volgende instanties op de hoogte te brengen en zo nodig toestemming vraagt voor het verrichten van vrijwilligerswerk.

  - de RVA in geval van werkloosheid of brugpensioen

  - het ziekenfonds in geval van arbeidsongeschiktheid

  - het OCMW in geval de vrijwilliger een tussenkomst heeft

  - dit is een niet limitatieve opsomming.

De vrijwilliger zal het bewijs van toestemming overhandigen aan de verantwoordelijke of gemandateerde van onze organisatie.

10. De organisatie verbindt er zich toe aan de vrijwilliger de nodige uitrusting ter beschikking te stellen voor het goed kunnen uitvoeren van de vrijwilligersactiviteiten.

Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatie:

Jef Blokken

Voorzitter

Verantwoordelijke voor informatie voor rechten en plichten van de organisatie en vrijwilliger:

Arnoulda Ketelslegers, verantwoordelijke vrijwilligers.

Verantwoordelijk die moet verwittigd bij een ongeval:

Jef Blokken, Renier Theunissen

Contactpersoon in conflictgevallen:

Jef Blokken.

 
  • Sponsors
  • Sponsors
  • Sponsors
  • Sponsors